Klart me kan!

Vi er en solid anleggsentreprenør med sterk kompetanse og lang erfaring.

Kvalitet og effektivitet

Alle våre tjenester tilbys med mål om å sikre høyeste kvalitet og effektivitet

Sterk kompetanse og lang erfaring i bransjen

B.S. Graveservice AS driver med utbygging og grunnarbeid innenfor veg, bolig og næring, VA infrastruktur, men også i boring og sprengning, transport, veivedlikehold og pukkverk.

Vi jobber i hovedsak i sør og vest Norge, men er alltid på utkikk etter nye utfordringer andre steder.

Vi sikre deg med høyeste kvalitet og effektivitet.

Anlegg

 • Bolig og næringsområder
  Vi utvikler og opparbeider tomter ifr en liten boligtomt til store industriområder.
 • Masseflytting
  Trenger du masseforflytting? Vi flytter masser i stor og liten skala, ifra ett lite lass til vårt største oppdrag på 2mill tonn.
 • Riving og miljøsanering
  Er du lei av gamle bygninger? Da kan BS vær behjelpelig med riving og sanering.
 • Utomhusarbeid
  Vi tilbyr alle arbeider i for bindelse med oppgradering av ditt uteområde. Vi tilbyr tjenesten i alle størrelser og omfang, alt ifra hagen din til skoler og barnehager.
 • Vei og infrastruktur
  Vi utfører alt ifra oppgradering av eksisterende vei til nye vei og infrastruktur prosjekter.

Boring og sprengning

Vi tilbyr alle tjenester innen boring og sprengning.

Pukkverk og ferdigvare

 • Vi gjør om fjell til pukk og grus!
 • Vi utfører alle ledd ifra boring og sprengning til knusing og foredling av fjell og natur sand.
 • Vi leverer tilslag til betong industrien, masser til infrastruktur prosjekter og varer for eksport til Europa.

Stikning og prosjektering

Stikning:

 • Kartlegging av terreng før-, under-, og etter inngrep.
 • Kartlegging med drone.
 • Stikking innen bygg og anlegg.
 • Masseberegning og rapportering av mengder mot kontrakt.
 • Utarbeidelsen av asbuilt tegninger og NVDB/FKB data.
 • Maskinstyring.

Prosjektering / modellering:

 • Vei, Tunnel, VA, Konstruksjoner i stål og armert betong.

Transport

Trenger du transport tjenester? Vi leverer alt av masser og vi tilbyr flytt av maskiner i alle størrelser.

Veivedlikehold

Vi tilbyr alt innen veivedlikehold. Alt ifra grøfte rensk til fjellsikring. Og når snøen kommer så kan vi tilby brøyting og strøing for private og offentlige kunder.