B.S. Graveservice AS driver med utbygging og grunnarbeid innenfor veg, bolig og næring, VA infrastruktur, men også i boring og sprengning, transport, veivedlikehold og pukkverk.

Vi jobber i hovedsak i sør og vest Norge, men er alltid på utkikk etter nye utfordringer andre steder.

Selskapet har bred erfaring og sterk kompetanse innenfor anleggsarbeid.

BS er ett familie selskap som strekker seg helt tilbake til 1982.

Solid anleggsentreprenør med sterk kompetanse og lang erfaring i bransjen.